Doorzoek site

Tevredenheidsgarantie

Gebruikstips die de garantie en speelplezier ten goede komen


SPEELTOESTELLEN: Zorg ervoor dat kinderen geen koordjes in of aan hun kleding hebben waarmee zij kunnen blijven haken. Als je kinderen moet helpen om op een toestel te komen dan is het toestel niet bestemd voor die leeftijdsgroep. Houd altijd toezicht op peuters en kleuters. Lees goed de gebruiksaanwijzing en zet het toestel goed vast aan de grond indien noodzakelijk. Controleer regelmatig onderdelen die zorgen voor de beweging van het toestel (bouten, lagers) en controleer regelmatig de stabiliteit van het toestel door er flink aan te trekken en duwen. Zet toestellen nooit neer op hard materiaal zoals stenen of beton. Zorg ervoor dat er rondom het toestel in een straal van 1,5 meter geen obstakels of harde materialen (zoals terrasranden, muren of bomen) zijn. Een goede ondergrond moet goed onderhouden zijn. Zorg ervoor dat er geen diepe kuilen zijn of vervuiling is. Bij geimpregneerd hout is het niet noodzakelijk om het te behandelen met een tuinbeits maar voorkomt wel verkleuring en scheurvorming van het hout. Maak het toestel ook regelmatig schoon.Door algvorming kan het erg glad worden. Gebruik hier voor gewoon schoon water en geen agressieve reinigingsmiddelen.

Garantie op de particuliere speeltorens door Clavus geplaatst en geleverd 5 jaar. Op particuliere schommels en glijbaanstellingen 2 tot 5 jaar. Op losse accessoires 1 jaar. Dit indien ook de voorschriften in acht zijn genomen.

TRAMPOLINES: Pas op voor de vingers! Bij het op zijn kant zetten of uit elkaar halen van de trampoline, moeten inklappunten via waarschuwingslabels duidelijk zijn aangegeven. Let erop dat het frame en de eventuele veren niet scherp zijn. Plaats de trampoline bij voorkeur in een gat in de grond, zodat het springvlak zo dicht mogelijk bij de grond staat. Let op de stabiliteit van de trampoline, trek en duw er flink aan. Laat gebruikers van de trampoline afklimmen en niet afspringen. Gebruik een ladder die voor en na gebruik simpel is vast en los te koppelen. Laat een ladder of andere opstap nooit paraat staan wanneer u jonge kinderen heeft. Laat springers geen salto's maken op tuintrampolines. Laat nooit meer dan een persoon op de trampoline springen. Spring alleen wanneer het springdoek droog is en er niet te veel wind staat. Laat kinderen niet springen zonder toezicht van een volwassene. Tuintrampolines hoger dan vijftig centimeter kunnen beter niet worden gebruikt door jonge kinderen onder de zes jaar. Controleer de trampoline elke keer voor gebruik op mankementen en repareer ze ook meteen. Let erop dat het springdoek bij het springen niet in contact komt met het frame of de grond. Let erop dat er geen gaten ontstaan tussen springdoek en het frame. Let er op dat de trampoline niet toch wordt gebruikt wanneer dit niet mag.
Garantie op de trampoline's van 1 tot 5 jaar afhankelijk van leverancier en type trampoline Speeltoestellen openbaar 1 tot 10 jaar afhankelijk van toestel.

OPENBAAR: Volgens het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen moeten speeltoestellen veilig zijn, waarbij voor nieuwe toestellen geldt dat ze van een certificaat van typekeuring moeten zijn voorzien. De reikwijdte van het Warenwetbesluit is in de loop der jaren uitgebreid met inrichtingen ten behoeve van bungy-jumpen, air diving, abseilen en tokkelen, en later ook met watertoestellen, incl. waterglijbanen. Al deze objecten moeten, evenals speeltoestellen die zijn gebouwd na 26 maart 1997, worden gecertificeerd door een van de keuringsinstellingen die de overheid heeft aangewezen.

SPEELINRICHTINGEN: Hier gaat het om speeltoestellen die niet bestemd zijn voor de particuliere markt maar voor openbare gelegenheden. Er is slechts sprake van particulier gebruik indien het speeltoestel uitsluitend in de sfeer van de particuliere huishouding wordt gebruikt, waar toezicht van overheidswege inbreuk op de zuivere privé-sfeer zou betekenen. Speeltoestellen van kinderdagverblijven en van niet vrij toegankelijke inrichtingen vallen dus ook onder dit besluit.

TRAMPOLINES EN SKATEBOARDBANEN: Deze twee typen inrichtingen vallen ook onder het Besluit. Voor trampolines geldt echter dat zij dienen te zijn opgesteld in speelgelegenheden of attractieparken. Een trampoline in een gymzaal bedoeld voor sportactiviteiten is een sporttoestel.

SPEELINRICHTINGEN VOOR GEHANDICAPTEN: Ook speeltoestellen voor gehandicapten of die specifiek voor een andere groep personen zijn ontworpen, vallen onder het Besluit. Therapeutische toestellen, zoals snoezelmuren, vallen gezien hun medische karakter niet onder het Besluit.

KUNSTWERKEN: Indien kunstwerken een duidelijke speelfunctie hebben, dat wil zeggen: bespeelbaar zijn en een duidelijke spelaanleiding vormen, moeten ze voldoen aan het Besluit. De speelfunctie wordt mede bepaald door de bereikbaarheid ervan voor kinderen, door de plaatsing ten opzichte van reguliere speeltoestellen en het daadwerkelijke gebruik door kinderen.

Speeltoestellen geplaatst na 26 maart 1997 moeten zijn gecertificeerd volgens het Warenwetbesluit (tot 1.9.3 volgens het BVAS, zie boven). De overheid wijst keuringsinstellingen aan die bevoegd zijn de wettelijk verplichte certificaten uit te geven. In 1997 hoorde het Keurmerkinstituut (toen nog Speelkeur geheten) tot de eerste groep instellingen die werd aangewezen.

GARANTIE: Op de speeltoestellen openbaar gebruik geven wij een garantie van 5 tot 10 jaar afhankelijk van producent en materiaalsoort. Garanties gelden alleen in combinatie met een volledig ingevuld en bijgehouden logboek.

Back to top